پارس دیتا سیستم (بابل)

آدرس: استان مازندران - بابل - میدان کشوری - مجتمع تجاری مرجان - واحد6

تلفن: 32261688 و 32256464-011

موبایل: 09113158049