کامپیوتر میرزایی (آزادشهر)

آدرس: استان گلستان-آزادشهر-خیابان امام- ولایت یکم- مرکز کامپیوتر میرزایی

تلفن:35723003-017

موبایل:09113762605