نیلکوه رایانه (گالیکش)

آدرس: استان گلستان- گالیکش- نبش خیابان شهید رجایی- فروشگاه نیلکوه رایانه

تلفن: 35833741-017

موبایل: 09111796214