مرکز دیجیتال (مینودشت)

آدرس: استان گلستان-مینودشت- میدان مرکزی- روبروی پاسگاه- کوچه قاضوی- مرکز دیجیتال شهر

تلفن: 35227171-017

موبایل: 09111763073